Avdeling Vest administreres av Ole Sigurd Fagereng.